Najnowsze wydarzenia

Ursynów znowu gorszy?!
Data publikacji:    18/03/2013 17:15   - Komentarzy: 1
Dalszy ciąg represjonowania Ursynowa Czy Prezydent Warszawy chce rozwiązać umowę z Miastem Smoleńsk? - takie pytanie postawił Burmistrz Dzielnicy Ursynów Piotr Guział w piśmie skierowanym do prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Burmistrz, zaniepokojony niezrozumiałymi ...

...działaniami stołecznego ratusza wobec propozycji zmian w budżecie Ursynowa, chce poznać powody nierównego traktowania różnych dzielnic przez prezydent Warszawy. – W styczniu br. wystąpiliśmy m.in. o rutynowe przesunięcie w budżecie Ursynowa 120 tys. zł na wakacyjną wymianę młodzieży z Ursynowa i Smoleńska w ramach realizacji umowy o współpracy m.st. Warszawy i Miasta Smoleńsk. Pani prezydent zablokowała ta zmianę, a w tym samym czasie nie miała problemu z przesunięciem 200 tys. na wydawanie gazetki promocyjnej na Bemowie – stwierdza burmistrz Ursynowa.

W styczniu br. Dzielnica Ursynów wystąpiła do prezydent Warszawy o przesuniecie w ramach własnego budżetu nieco ponad 300 tys zł. „Zaproponowane przez nas zmiany mieszczą się w ramach załącznika budżetowego Dzielnicy i nie powodują zmian w sumarycznych dochodach i wydatkach Dzielnicy. Są one standardowym przesunięciem środków z oszczędności w jednym rodzaju zadań na inne zadania uznane przez Zarząd Dzielnicy za istotne i – w ramach deklarowanej przez Panią decentralizacji zarządzania Miastem oraz przyjętej od lat praktyki – powinny być efektem decyzji podejmowanych na szczeblu samorządnych Dzielnic” – pisze burmistrz Piotr Guział. I dodaje, że „zaproponowane zmiany, choć znajdują się w części budżetu „Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego”, to dotyczą spraw daleko wykraczających poza powszechne rozumienie słowa „promocja”. Dotyczą one m.in. współudziału Dzielnicy w spektakularnych i od lat wspieranych przedsięwzięciach organizowanych na terenie Ursynowa , takich jak mecze siatkarzy AZS Politechniki Warszawskiej, Puchar Świata w judo, czy kolejny już Memoriał Zdzisława Ambroziaka oraz międzynarodowej wymiany młodzieży ze Smoleńskiem w ramach umowy podpisanej w Pani imieniu.”

Burmistrz zwrócił się do prezydent Warszawy o wyjaśnienie powodów jej decyzji. „Jednocześnie proszę o odpowiedź, czy zamierza Pani zerwać umowę o współpracy z Miastem Smoleńsk? Dlaczego działa Pani na szkodę mieszkańców Ursynowa, dzielnicy, w której otrzymała Pani, po Wilanowie, najwyższe poparcie w Warszawie? Czy to się nazywa równe traktowanie wszystkich dzielnic? Czy uważa Pani, że są dzielnice lepsze i gorsze? Dlaczego do gorszych zalicza Pani Ursynów i jego mieszkańców?” – kończy pismo Piotr Guział.


KomentarzeMacieJ W...
   

19/03/2013 08:53

Szanowni Państwo,
Burmistrz w swoim liście przedstawia sprawę bardzo stronniczo i wyrywkowo. Głównym powodem przesunięć budżetowych w 2013 roku, była zaproponowane przez Burmistrza ogromna 14 mln. dziura budżetowa w oświacie. Jako ojciec 3 dzieci , które uczęszczają do szkół na Ursynowie mam dość zapaści ursynowskiej oświaty. Przesunięcia z kultury a głównie z promocji maja służyć naszym dzieciom i poprawie warunków nauki. Mam dość dofinansowywania zakupu papieru ksero, pomocy szkolnych a nawet papieru toaletowego z naszych pieniędzy (fundusz klasowy). Środki na działalność bieżącą oświaty powinny zapewnić władze dzielnicy - a tak nie jest. Dlatego w Radzie Miasta poparłem przesunięcia środków na oświatę.
Najpierw zapewnijmy godne warunki nauki a później organizujmy wycieczki klasowe (nawet do Smoleńska)
Maciej Wyszyński
Radny m.st. Warszawy

< Poprzednia strona 1 | Następna strona>

Dodaj komentarzZaloguj się

/
Zapamiętaj   

Reklama