Katalog Ursynowski > Biura rachunkowe > Biuro Rachunkowe CONSTANS Sp. z o.o.


Biuro Rachunkowe CONSTANS Sp. z o.o.

poprzednie
następne


Adres: ul. Stryjeńskich 8   dojazd   napisz
Kod: 02-791
Najbliższe metro: Kabaty
Telefon: 22 398 89 35
WWW: www.constans.org.pl


Spółka powstała w 2004 r. z połączenia sił trzech niezależnych przedsiębiorstw z doświadczeniem i tradycją od 1990. Z naszych usług korzysta wiele firm z całej Polski a przede wszystkim z województwa mazowieckiego i śląskiego. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu firmy borykające się z problemami księgowymi, finansowymi i prawnymi korzystając z naszych porad rozwijają się prężnie i funkcjonują coraz lepiej, osiągając znakomite wyniki finansowe.


W toku ciągłych zmian przepisów prawa podatkowego nie sposób prawidłowo i efektywnie prowadzić działalność gospodarczą, równocześnie załatwiając sprawy bieżące i śledzić nowelizację ustaw i rozporządzeń.


Posiadamy zezwolenie Ministra Finansów RP na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, naszą kadrę księgowych stanowią osoby będące członkami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz stale rozwijająca się naukowo kadra w zakresie rachunkowości oraz prawa podatkowego i ZUS. Na stałe współpracujemy z rzeczoznawcą majątkowym wpisanym na listy rzeczoznawców bankowych i biegłych sądowych oraz agentami ubezpieczeń z licencją Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Współpracujemy z radcami prawnymi oraz kancelariami adwokackimi.

OFERUJEMY

Uruchamianie działalności gospodarczej
- rejestracja w Urzędzie Skarbowym
- wniosek o nadanie NIP
- komplet zawiadomień w zakresie wyboru formy opodatkowania
- rejestracja w Głównym Urzędzie Statystycznym
- rejestracja płatnika w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Umowy o prowadzenie usług księgowych oraz doradczych
- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)
- prowadzenie księgi rachunkowej
- rozliczenia obrotu wewnątrzwspólnotowego UE (INTRASTAT)
- rozliczenia importu i eksportu z państwami trzecimi (pozawspólnotowymi)
- prowadzenie rozliczeń płacowych (ZUS, listy płac, umowy cywilnoprawne)
- prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej, pracowniczej, doradztwo
- zarządzanie zasobami ludzkimi
- przeprowadzanie rekrutacji i doboru personelu

Likwidacja działalności gospodarczej
- przeprowadzenie likwidacji
- sporządzenie deklaracji, zawiadomień itp.
- przeprowadzenie upadłości

Sprawozdania finansowe
-bilanse
-rachunek zysków i strat
-rachunek przepływów pieniężnych
-sprawozdania statystyczne
-raporty o poziomie kosztów
-wnioski kredytowe, analizy finansowe

Wyceny:
- nieruchomości,
- maszyn i urządzeń,
- wartości niematerialnych i prawnych (patentów, znaków użytkowych, wynalazków, znaku firmowego),
- przedsiębiorstw,
- spółek,
- udziałów i akcji,
- analizy ekonomiczne (business-plany, feasibility study i inne)
oraz usługi i doradztwo konsultingowe


Zaloguj się

/
Zapamiętaj   

Reklama